Archiv akcí
Rozloučení s mateřskou školou více
Rozloučení se školním rokem více
Turistická vycházka na farmu více
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Chýnov, okres Tábor od šk. roku 2024/2025 více
Fotografování více
O Zlatovlásce více
Oslavy dětského dne v naší MŠ více
Turistická vycházka do okolí Chýnova více
Výlet za lesní pedagogikou více
Jaro v plné kráse více
Třídní schůzky se "Školkovou kavárnou" více
Jarní pohádka více
Já nic, já muzikant více
Den otevřených dveří více
Oznámení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chýnov, okres Tábor ve školním roce 2024/2025 více
Školková kavárna více
U broučků více
Už se těším do školy, zvládnu všechny úkoly vesele s Pepou více
Vynášení paní Zimy více
Týden pro WELLBEING ve škole 13. - 20. února 2024 více
Hrátky s hlínou s jarním a velikonočním námětem více
O Otesánkovi více
Už se těším do školy, zvládnu všechny úkoly vesele s Pepou více
Školkový karneval více
Už se těším do školy, zvládnu všechny úkoly vesele s Pepou více
Tance s Mončou více
Změna provozní doby oranžové budovy MŠ platná od 03. 01. 2024 více
Vánoční přání více
Světýlkový a rolničkový průvod více
Čertí rojení více
Už se těším do školy, zvládnu všechny úkoly vesele s Pepou více
Vánoční jarmark více
Vánoční ladění - akce zrušena více
Vánoční pohádka více
Vyjádření pracovníků MŠ Chýnov ke stávce 27. 11. 2023 více
Bubny z celého světa více
Lesní pedagogika více
Podzimní tvoření více
Už se těším do školy, zvládnu všechny úkoly vesele s Pepou více
Oznámení o přerušení provozu MŠ o vánočních prázdninách 2023 více
Beseda pro zákonné zástupce dětí s povinným předškolním vzděláváním ve šk. roce 2023/2024 více
Dopravní hřiště- výukový program v Táboře- Sídliště nad Lužnicí více
Hrátky s hlínou s adventním námětem více
Logopedická depistáž více
O slepičce a kohoutkovi více
Tance s Mončou více
Sokolníci v naší MŠ více
Lesní jezírko více
Třídní schůzky více
Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání více
Turistická vycházka na farmu více
Rozloučení s mateřskou školou více
Rozloučení se školním rokem více
Fotografování dětí více
Malované písničky více
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Chýnov, okres Tábor od šk. roku 2023/20274 více
Turistická vycházka do okolí Chýnova více
Výlet za lesní pedagogikou více
Jarní papírové tvoření více
Jarní pohádka více
Literární beseda více
Oznámení termínu tzv. zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou v Mateřské škole Chýnov, okres Tábor ve školním roce 2023/2024 více
Oznámení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chýnov, okres Tábor ve školním roce 2023/2024 více
Divadlo divů více
Kouzelný les více
Vynášení paní Zimy více
Tance s Mončou více
Královna Koloběžka více
Školkový karneval více
Jóga s dětmi v MŠ více
Den otevřených dveří více
Hrátky s hlínou s velikonočním námětem více
Za zvířátky do lesa více
Bubnování s paličkou více
Naše školka více
Nová telefonní čísla MŠ více
Vánoční přání více
Světýlkový a rolničkový průvod více
Vánoční ladění více
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ více
Čertí rojení více
Vánoční jarmark více
Informace pro rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním více
Lesní pedagogika Tábor více
Vánoční pohádka více
Posouzení připravenosti na školu více
Omezení provozu MŠ ve dnech 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022 více
Podzimní tvoření více
Hrátky s hlínou s vánočním námětem více
Beseda pro zákonné zástupce dětí s povinným předškolním vzděláváním ve šk. roce 2022/2023 více
Dopravní hřiště- výukový program v Táboře- Sídliště nad Lužnicí více
Škrobárny Pelhřimov, a.s. - pobočka Chýnov - PŘELOŽENO více
Změna v provozní době oranžové budovy MŠ více
Logopedická depistáž více
O třech prasátkách více
Sokolníci v naší MŠ! více
Třídní schůzky jednotlivých tříd více
Zima za oknem více