1. Třída

Informace o 1. třídě

1. Třída je umístěna ve žluté budově a svým uspořádáním i zařízením slouží k pobytu nejmenších dětí. Děti mají k dispozici standardní nábytek oživený barevnými plastovými židličkami. Hračky jsou uloženy částečně v dosahu dětí, část předávají dětem paní učitelky. Vzhledem k věku dětí je vždy nutno dodržovat zásady bezpečnosti. Třída zároveň slouží jako místo k rozcházení dětí před ukončením provozu MŠ.

Vzdělávání v 1. třídě povedou ve školním roce 2023/2024 paní učitelky Ivana Krumpová a Renata Tousková.

Vzdělávání probíhá specifickou formou, děti si zprvu hrají pouze jako jednotlivci, po adaptačním procesu jsou postupně zapojovány do výchovně vzdělávacích činností. Stravu a nápoje roznášejí během adaptační doby pedagogické pracovnice s ohledem na malé sebeobslužné zkušenosti nejmladších dětí.

Informace o 1. třídě

Informace o 1. třídě

Informace o 1. třídě