Mateřská škola

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem z Chýnova a okolních obcí, disponuje kapacitou 112 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd a mají celodenní provoz. MŠ je umístěna v klidné části města, mimo hlavní komunikaci, v zástavbě rodinných domků. Součástí areálu je zahrada, která je vybavena herními prvky pro pobyt dětí venku. V zadní části zahrady stojí venkovní pergola, kterou využíváme jako přírodní učebnu pro činnosti řízené i spontánní. Poskytuje nám útočiště v nepříznivém počasí (vysoké teploty, déšť).

Mateřskou školu tvoří dvě budovy vzájemně propojené chodbou, má čtyři třídy a herny s vlastní umývárnou, tři přípravné kuchyně, sklady pomůcek, kabinety a místnost pro personál – sborovnu, která zároveň slouží jako sklad výtvarných a didaktických pomůcek. Třídy a herny jsou standardně vybaveny dětským nábytkem, do všech tříd byl instalován nový sedací nábytek (stolky a židle), který zohledňuje různé tělesné a výškové parametry dětí. Každá třída má svojí šatnu, tři jsou vybaveny novými úložnými skříňkami. Sáčky do šaten poskytuje všem dětem mateřská škola, která zároveň provádí jejich praní a desinfekci. K odpolednímu odpočinku slouží lehátka, která jsou instalována v jednotlivých hernách v určeném časovém intervalu, podle potřeby jej lze upravit. Na přání rodičů má každé z dětí svou přikrývku, polštář i ložní prádlo. Praní povlečení zajišťují jednou za 14 dní až 3 týdny rodiče (dle potřeby i častěji).

Výzdobu MŠ tvoří převážně výtvarné práce dětí. K jejich prezentaci slouží nástěnky, zasklené panely i netradiční aranžované výstavky k různým tématům, výročím a oslavám. Fota z jednotlivých činností jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Škola nemá vlastní vývařovnu, jídlo je dováženo ze Školní jídelny při Základní škole Chýnov, okres Tábor (dále ŠJ), v mateřské škole se připravují pouze dopolední a odpolední svačiny (přípravné suroviny dodává ŠJ při ZŠ Chýnov), děti mají po  celý den zajištěn pitný režim, kdy mají možnost samostatně si nalít vodu s pomerančem, citronem a limetkou ze samočepů.

Obecná charakteristika školy

Obecná charakteristika školy