3. Třída

Informace o 3. třídě

3. Třída sídlí ve žluté budově MŠ a jsou v ní vzdělávány děti ve věku od 5 do 6 let (podle počtu dětí v posledním roce předškolního vzdělávání může být tato třída smíšená).

Vzdělávání ve 3. třídě ve školním roce 2023/2024 povedou paní učitelky Hana Hrušková a Irena Zátopková.

Třída je vybavena tzv. růstovým nábytkem, který zohledňuje výškové a tělesné parametry dětí. Hračky jsou dětem volně dostupné, stejně tak potřeby pro pracovní a výtvarné činnosti. Strava je vydávána ve třídě, děti si jí samy přinášejí ke stolkům, jedí příborem a na určené místo odnášejí použité nádobí. Třída má koutky pro poznávací aktivity, relaxační koutky, stálou výzdobu v podobě velkých obrazů, které jsou zároveň využívány jako obrazová pomůcka k dalším činnostem. Dřevěné plůtky a paravany slouží k okamžité proměně uspořádání třídy podle potřeb dětí či ke zkvalitnění vzdělávací práce.

Informace o 3. třídě

Informace o 3. třídě

Informace o 3. třídě

Informace o 3. třídě