4. Třída

Informace o 4. třídě

4. Třídu najdeme v prvním patře oranžové budovy a stabilně do ní docházejí děti v posledním roce před nástupem školní docházky a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro příslušný školní rok. Děti mají k dispozici největší prostory, vedle třídy a herny ještě místnost sloužící jako výtvarný ateliér a zázemí pro tvoření z přírodnin a dalších materiálů. Prostory jsou vyzdobeny převážně dětskými pracemi, vedle nich jsou instalovány stálé obrazové materiály sloužící k rozvoji komunikativních dovedností. Strava je z přilehlé kuchyně vydávána podávacím oknem – děti si samy prostírají, přinášejí jídlo a nápoje, jedí příborem, odnášejí použité nádobí na určené místo. Zvýšená individuální péče je věnována dětem s odkladem školní docházky.

Vzdělávání ve čtvrté třídě povedou ve školním roce 2023/2024 paní učitelky Mgr. Jana Zárubová, Bc. Markéta Zadražilová a Štěpánka Laškajová.

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě

Informace o 4. třídě