2. Třída

Informace o 2. třídě

2. Třída je umístěna v přízemí oranžové budovy MŠ a zpravidla se v ní vzdělávají děti ve věku od 4 do 5 let. Zařízení třídy odpovídá věku, děti mají možnost volného výběru hraček z nízko umístěných skříněk nebo na zemi položených nádob a úložných boxů. Pomůcky k pracovním a výtvarným aktivitám děti požívají rovněž samostatně s dohledem paní učitelky a dodržováním pravidel bezpečnosti. Strava je dětem vydávána podávacím oknem – příprava na školní jídelnu.

Vzdělávání ve druhé třídě ve školním roce 2023/2024 povedou paní učitelky Mgr. Lada Strnadová a Bc. Barbora Straková.

Informace o 2. třídě

Informace o 2. třídě

Informace o 2. třídě